top of page
2.jpg

חוגים בחדר המלאכה

בשעות אחר הצהריים, אנו מקיימים בסטודיו חוגים לקטנים ולגדולים.

תכנית החוגים היא שנתית ומבוססת על תהליך של למידה והבנה לעומק של מגוון חומרים וטכניקות עבודה. אנו מעודדים חשיבה יצירתית ופיתוח יכולות של עבודה עצמית.

bottom of page